Rita de Groot-Schomaker

foto-rita

 

Al van jongs af aan wekte de stem mijn  interesse. De intonatie, alle vormen van spreken en vooral de zingende stem fascineerden mij. Wat valt er veel in te horen!  Is dat cultuur (datgene wat is aangeleerd) of natuur (datgene wat van binnenuit komt, vanuit authenticiteit)?

Opleiding Stembevrijding

Na een aantal jaren zangles volgens diverse lesmethoden maakte ik kennis met Stembevrijding. Deze ervaring wilde ik verdiepen. Ik volgde de professionele opleiding tot Stembevrijder bij Jan Kortie in Amsterdam.

In deze tweejarige opleiding gaat het om het ontdekken van de eigen, natuurlijke stem.
Ik ontdekte de weldadige invloed van eenvoud, stilte en adem. Ook ervoer ik dat de stem sensitief én krachtig kan zijn, en dat beide een grote impact hebben. Daarnaast deed ik kennis op van het verschil in expressie van de stemregisters en de fysieke aspecten van het zingen.

 

Zielzingen

Het verlangen kwam op om andere mensen te helpen zich via hun stem bewust te worden van hun eigen vrijheid en eigen-wijsheid. In mijn praktijk ‘Zielzingen’ combineer ik het diepe verlangen met mensen te werken met mijn liefde voor de stem. Ik voel enorme voldoening als ik zie welke grote stappen cliënten in hun ontwikkeling en zelf-ontdekking maken; hoe ze meer contact krijgen met hun intuïtie en meer helderheid krijgen over wat ze werkelijk willen.

 

Intuïtieve ontwikkeling

Door de weg die ik, met name de afgelopen 20 jaar, heb bewandeld, heb ik geleerd te vertrouwen op het diepste weten in mezelf. Mijn stijl bij het begeleiden van cliënten kenmerkt zich dan ook door het inzetten van een sterke intuïtie. Dit gebruik ik om te doorgronden wat er op dit moment speelt bij de ander en wat hij/zij nodig heeft om verder te komen.

 

Opleiding

Naast de opleiding tot Stembevrijder bij Jan Kortie volgde ik de School voor Mens en Intuïtie in Amersfoort. Vervolgens deed ik intensieve trainingen bij Soulvoice van Karina Schelde en rondde ook het verdiepingstraject ‘New Dimensions, een training voor Spiritual Healing en Inner Growth’ in de traditie van Bob Moore af.

Als laatste volgde ik het post HBO nascholingstraject Rouw/Rouwverwerking bij SPSO, Academie voor Integrale menswetenschappen, te Bilthoven.