Algemene voorwaarden

 

Bij inschrijving via e-mail of bij telefonische aanmelding voor een individuele sessie of workshop verbind je je aan betaling.

Inschrijving voor sessies/workshops vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.

Voor dagworkshops geldt, dat het bedrag bij inschrijving dient te worden overgemaakt. Sessies worden contant of per bankoverschrijving afgerekend.

Individuele sessies kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Als een individuele sessie op de dag waarop deze plaatsvindt wordt geannuleerd, worden de kosten niet in rekening gebracht, mits de sessie wordt verplaatst naar een later tijdstip, echter wel binnen twee weken. Wanneer dit niet wordt nagekomen, worden de totale kosten van een sessie in rekening gebracht.

Voor workshops geldt na inschrijving de volgende annuleringsregeling. Tot 3 weken voor aanvang van de activiteit kan kosteloos worden geannuleerd.  1 tot 3 weken voor aanvang van de activiteit is 25 % van het bedrag verschuldigd en 1 week tot 24 uur voor aanvang van de activiteit is 50% van het te betalen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang ervan, is het hele bedrag verschuldigd.

Rita de Groot-Schomaker kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een individuele sessie of workshop.

Te allen tijde dient bij medische problemen een arts ingeschakeld te worden die ter zake kundig is. De hulpvrager is hier zelf verantwoordelijk voor.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Schriftelijke /telefonische aanmelding betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.