“Je natuurlijke stem heelt de verbinding tussen je hoofd, buik en hart”.

 

 

 

De basis van waaruit we gaan werken is Stembevrijding.

Ik nodig je uit je stem ongedwongen te laten klinken.

Je stem verklankt wat in je leeft – wat gehoord wil worden.

Zo krijg je contact met je diepere zelf.

Het kan gebeuren dat je bij je essentie, bij je ziel, komt.

Deze kan dan beginnen te zingen.

Zielzingen.